Search Open/Close
Open/Close Header Details
Search

Novosti

Završila izgradnja trgovine robom dnevne potrošnje "SPAR" u Novom Marofu

ZAVRŠILA IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MIHOVLJANU - KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA BIVŠE ROBNE KUĆE "VARTEKS" U GRADSKU KNJIŽNICU I ČITAONICU U VARAŽDINU

ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA BIVŠE ROBNE KUĆE "VARTEKS" U GRADSKU KNJIŽNICU I ČITAONICU U VARAŽDINU

Završen objekt je dana 15.01.2021. godine svečano predan od strane Grada Varaždina, Gradskoj knjižnici i čitaonici na korištenje.

ZAVRŠENI RADOVI NA IZGRADNJI OBJEKTA "SPAR" ČAKOVEC - TC JUG

1234

Back To Top