Search Open/Close
Open/Close Header Details
Search

Novosti

ZAVRŠILA IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MIHOVLJANU - KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

ZAPOČELA IZGRADNJA TRGOVINE ROBOM DNEVNE POTROŠNJE "SPAR" U NOVOM MAROFU

ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA BIVŠE ROBNE KUĆE "VARTEKS" U GRADSKU KNJIŽNICU I ČITAONICU U VARAŽDINU

ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA BIVŠE ROBNE KUĆE "VARTEKS" U GRADSKU KNJIŽNICU I ČITAONICU U VARAŽDINU

Završen objekt je dana 15.01.2021. godine svečano predan od strane Grada Varaždina, Gradskoj knjižnici i čitaonici na korištenje.

ZAVRŠENI RADOVI NA IZGRADNJI OBJEKTA "SPAR" ČAKOVEC - TC JUG

ZAPOČELA IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U MIHOVLJANU - KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

123

Back To Top